Het is weer zo ver...

De afronding van het 3e kwartaal komt er aan. Onderstaand vind u een aantal tips voor de aanlevering van de administratie zodat de verwerking zo soepel mogelijk verloopt. Wanneer alles overzichtelijk en duidelijk wordt aangeleverd kan dat veel tijd en geld besparen voor u en is het prettiger werken voor ons.


De volgende documenten/gegevens hebben wij nodig om uw administratie zo compleet mogelijk te maken en verwerken:
Bankafschriften
Verkoopfacturen
Inkoopfacturen
Kas (boek) /uitgaven
Belastingdocumenten


Een paar belangrijke punten waar u op kunt letten:
Bank
- Afschriften frequentie niet per week of per dag;
- Alle pin bonnen achter de bankafschriften plaatsen;
- Let er op dat alle volgnummers aanwezig zijn (en eventueel op volgorde leggen).

Verkoopfacturen
- Zorg er voor dat alle verkoopfacturen op volgorde liggen; (het is hierbij belangrijk dat er een herkenbaar volgnummer op     de factuur is vermeld)
- Indien er facturen ontbreken, maak hier een notitie van samen met de reden waarom; (onbetaalde facturen in een               bepaald tijdvak dienen toch te worden meegerekend in de btw aangifte)
- Zorg er ook voor dat de debiteur gegevens goed genoteerd zijn. (denk hierbij aan het BTW nummer van de afnemer.         Zeker wanneer het een levering binnen de EU, aan een EU ondernemer betreft)

Inkoopfacturen
- Deze kunt u het beste op datum leggen, de oudste factuur onderop en nieuwste bovenop; (onbetaalde facturen in een         bepaald tijdvak dienen toch te worden meegerekend in de btw aangifte)
- Kenmerkend voor een inkoop factuur is dat er sprake is van een betalingstermijn. Wanneer inkoopfacturen uiteindelijk         toch contant zijn voldaan dienen deze toch als inkoopfactuur te worden aangemerkt.

Kas
- Alle kasbonnen op datum leggen en per maand koppelen; het prettigst is dat de kasbonnen overzichtelijk op een A4 zijn     geniet.
- Zorg ervoor dat het kasboek correspondeert met de achterliggende stukken en dat de saldo’s zijn gecontroleerd. Geef bij     de omzet indien van toepassing, het BTW tarief aan (hoog of laag)

Belastingdienst documenten
- Loonheffingen (indien van toepassing);
- Omzetbelasting (indien van toepassing);
- Motorrijtuigenbelasting (indien van toepassing).

Nog een paar tips:

- Het is raadzaam wanneer u een auto op de zaak hebt om een benzine- en parkeerpas aan te vragen om de kosten             overzichtelijk te houden. Bovendien is het een vereiste van de belastingdienst om deze kosten af te mogen trekken.

- Bij automatische incasso van diverse contracten (telefonie, leveranciers nutsbedrijven ed.) ontvangen wij graag de               contracten opdat wij direct kunnen zien of dit zakelijke kosten betreft. 

- Verzekeringen/ nieuwe polissen zijn ook behulpzaam om de administratie zo compleet mogelijk te maken.


Contact

Telefoon:070 - 406 78 55
Adres:Van Stolkweg 12A
 2585 JP Den Haag
E-mail:
Nieuwsbrief:Meldt u hier aan
Social media: