Kiest u voor auto op de zaak of privé?

U kunt uw auto op twee manieren voor uw bedrijf inzetten:

  • U gebruikt uw privé-auto zakelijk
    De kosten van uw autobezit kunt u niet in rekening brengen bij uw onderneming. Wel mag u per gereden zakelijke kilometer een bedrag van EUR 0,19 als kosten aftrekken. Ook de btw voor onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten kunt u naar rato van het zakelijke gebruik in mindering brengen op uw omzet. Voorwaarde hiervoor is dat u wel een sluitende kilometerregistratie bijhoudt.

  • U gebruikt de auto van de zaak privé
    Als uw auto tot het ondernemingsvermogen behoort, dan komen alle autokosten voor rekening van uw onderneming. Gebruikt u de auto van de zaak ook privé, houd dan rekening met een fiscale bijtelling als u meer dan 500 privé-kilometers per jaar rijdt. Afhankelijk van de uitstoot van uw auto bedraagt de fiscale bijtelling 14, 20 of 25% van de oorspronkelijke cataloguswaarde. Is uw auto ouder dan 15 jaar, dan mag u uitgaan van de waarde in het economisch verkeer. Het bijtellingspercentage is dan 35%.

Uit ervaring weten wij dat voor veel ondernemers de (fiscale-) regelgeving omtrent dit onderwerp lastig kan zijn.

Mocht u uw weg niet kunnen vinden in het "oerwoud" aan informatie en regels kunnen wij u wegwijs maken.
Contact

Telefoon:070 - 406 78 55
Adres:Van Stolkweg 12A
 2585 JP Den Haag
E-mail:
Nieuwsbrief:Meldt u hier aan
Social media: