Salarisadministratie

Wilt u uw volledige salarisadministratie uitbesteden? Dat bent u bij ons aan een deskundig adres. Wij stellen contracten op, verzorgen ziekteverzuimmeldingen, houden vakantiedagen bij en verzorgen de salarisstroken en -uitbetaling. Ook regelen wij de aangifte loonheffing en eventuele eerstedagsmeldingen bij de indiensttreding van personeel. Uiteraard bepaalt u zelf welke werkzaamheden uw bedrijf intern verricht en welke wij voor u verzorgen.

 

Loonadministratie
U moet bepaalde gegevens over uw werknemers en over loonbetalingen administreren. Dat is nodig om uw werknemers en ons van de juiste gegevens voor de loonheffingen te kunnen voorzien. 

  • Gegevens werknemer administreren
  • Muteren van de loongegevens
  • Loonstrook aan werknemers verstrekken
  • Jaaropgaaf aan werknemers verstrekken
  • Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking
  • Uitbetaalde bedragen aan derden
  • Informatieplicht

Contact

Telefoon:070 - 406 78 55
Adres:Van Stolkweg 12A
 2585 JP Den Haag
E-mail:
Nieuwsbrief:Meldt u hier aan
Social media: