Fiscale diensten

Omzetbelasting
Uw bedrijf moet op tijd omzetbelasting aangeven en betalen. Door onze gestructureerde aanpak kunnen wij uw aangifte omzetbelasting per maand, kwartaal of jaar correct en op tijd aanleveren bij de Belastingdienst. U ontvangt van ons een overzichtelijke uitdraai van de verschuldigde omzetbelasting, waarna u deze zelf kunt voldoen. Heeft de Belastingdienst vragen over de ingediende aangifte, dan beantwoorden wij deze uiteraard voor u.

 

Vennootschapsbelasting
De bepaling van de vennootschapsbelasting is een jaarlijks terugkerende berekening. Wij maken aan het begin van het jaar in overleg met u een inschatting van de winst. Signaleren wij tijdens het jaar dat de inschatting te veel afwijkt van de realiteit? Dan geven wij de veranderde verwachting aan de Belastingdienst door. Zo voorkomen we ongewenste verrassingen in liquiditeit. We sluiten in het jaar erna het boekhoudkundig jaar van uw bedrijf af.

 

Particulier/Inkomstenbelasting
Veel ondernemers die hun administratie uitbesteden aan Lighthouse Administratie & Advies, kiezen er tevens voor om de persoonlijke jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting bij ons neer te leggen. Regelmatig verzorgen wij dan ook de aangifte voor de partner (indien van toepassing).

Contact

Telefoon:070 - 406 78 55
Adres:Van Stolkweg 12A
 2585 JP Den Haag
E-mail:
Nieuwsbrief:Meldt u hier aan
Social media: